Zakovo na drugi pogled katalog.jpg

 
ŽAKOVO NA DRUGI POGLED (2007)

Slučajni prolaznik kroz Žakovo bi na prvi pogled pomislio – „Kako je lijepo i živopisno ovo selo!“
Golema kamena planina zaštitnički je u svoje naručje svila hrpicu kamenih kućica – veličanstven prizor!
No zastanete li malo duže osjetićete neprijatnu tišinu.
.........Nema ljudi.
Iako u Žakovu još uvijek živi nekolicina stanovnika, duh nestajanja i prolaznosti osjeti se na svakom koraku.
Kroz fotografski objektiv pokušao sam da prenesm specifičnu atmosferu kojom je selo prožeto. Da dam DRUGI POGLED na Žakovo. Čovjeka nećete naći na ovim fotografijama. On je ovdje ugrožena vrsta.
Zahvaljujem Dragani, Igoru, Lukiju, Dejanu Bošnjaku i svima koji su dali učešće u pripremi izložbe. Posebnu zahvalnost dugujem stanovnicima sela koji su mi omogućili da napravim pojednine fotografije iz kolekcije.

Slavenko Vukasović


Na izložbi je prikazano 30 fotografija koje su snimljene tokom 2004,2005 i 2006-te godine. Sve su snimljene digitalnim fotoaparatom Nikon D70s. Osnovne korekcije (tonska podešavanja i sl.) izvedena su u programu Adobe Photoshop CS2. Nisu rađene nikakve fotomontaže. Šum na fotografijama sa dugom ekspozicijom je uklonjen sa Neat Image Pro softverom. Sve fotografije odšampane su na Xerox foto papiru na Xerox Docu Centre digitalnoj mašini. Nazivi pojedinih fotografija imaju izvor u tradicionalnom seoskom jeziku koji takođe izumire zajedno sa selom.
Izložba je registrovana kod Asocijacije za umjetničku fotografiju u Bosni i Hercegovini pod brojem 36SIF2007.

Klikni ispod na dugme PLAY za start muzike koja prati izložbu!